PreviousNext

Očkovanie

Očkovanie a preventívne prehliadky

Cenník

Cenník zdravotníckych výkonov

O nás

Čo poskytujeme pre vaše deti

Ordinačné hodiny

Kedy sme tu pre vás

Ordinačné hodiny

MUDr. Lýdia Hunáková


sestra: Mgr. Krnáčová Bianka
tel: +421 48 412 63 05
Deň Hodiny Popis
Pondelok 07:30 - 08:30 odbery
08:30 - 11:00 ambulancia pre choré deti
11:00 - 12:30 kontroly podľa objednania
Utorok 07:30 - 08:00 odbery
08:00 - 11:00 ambulancia pre choré deti
11:00 - 12:30 kontroly podľa objednania
13:00 - 15:30 poradňa pre zdravé deti
15:30 - 17:00 ambulancia - objednaní
Streda 07:30 - 08:00 odbery
08:00 - 11:00 ambulancia pre choré deti
11:00 - 12:30 kontroly podľa objednania
Štvrtok 07:30 - 08:00 odbery
08:00 - 11:00 ambulancia pre choré deti
11:00 - 12:30 kontroly podľa objednania
Piatok 07:30 - 09:00 odbery
09:00 - 11:00 ambulancia pre choré deti
11:00 - 12:30 kontroly podľa objednania

V poobedňajších hodinách preventívne prehliadky a očkovanie podľa dohovoru:
Pondelok,Streda,Štvrtok do 15:00
Utorok do 17:00
Piatok do 14:00

Na odber krvi je vhodné sa dopredu objednať (aj telefonicky).
Telefonické konzultácie poskytujeme denne len po 11:00 hodine

Ambulantná pohotovostná služba prvej pomoci: DFNsP, Nám. Ľ. Svobodu 1, Banská Bystrica, tel.č.: +421 48 472 65 99

Zmluvné poisťovne:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Očkovanie

Povinné očkovaniaOdporúčané očkovania (nehradené zo zdravotného poistenia)

Cenník

A. Prehliadky a lekársky posudok

výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem)

Výkon Cena
1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20 €
2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 20 €
3. o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, škôlka) 2,50 €
4. o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát 3 €
5. o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a pod. 10 €
6. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí 10 €
7. vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu 4 €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

(na základe platných zákonných noriem):

Výkon Cena
8. preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo preventívnych prehliadok hradených zdravotnou poisťovňou) 5 €
9. vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 10 €

C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

Výkon Cena
10. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, apod. 10 €
11. nepovinné očkovanie 5 €
12. odber krvi na vlastnú žiadosť 5 €
13. klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 5 €
14. vyšetrenie bez poistenia 10 €
15. doplatok za CRP vyšetrenie, drogy v moči, Hb, Htk na počkanie, Streptococcus pyogenes – na počkanie:
a) zdravotná poisťovňa s kódom 24 1 €
b) zdravotná poisťovňa s kódom 25 1 €
c) zdravotná poisťovňa s kódom 27 1 €
16. preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť mimo časového intervalu 10 €
17. vyšetrenie mimo riadnych ordinačných hodín 10 €

D. Administratívne výkony

Výkon Cena
18. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 2,50 €
19. výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta 2,50 €
20. vystavenie posudku pre potreby súdu, občianskoprávne, trestnoprávne a správne konanie – na žiadosť občana 10 €
21. vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku 10 €

E. Výkony pre komerčné poisťovne

Výkon Cena
22. správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne 6 €
23. trvalé následky 3 €

Informácie o nás

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast poskytuje preventívnu a liečebnú lekársku starostlivosť pre deti a dorast od narodenia až do 28. roku.
Je to ambulancia prvého kontaktu, ktorá zabezpečuje diagnostiku a liečbu chorôb, následnú ďalšiu starostlivosť v špecializovaných ambulanciách a nemocnici.
Vykonávame zdravotné prehliadky, odbery, očkovanie, konzultácie a preventívne prehliadky.Nadštandardné vyšetrenia:
- vyšetrenie CRP (rýchle rozlíšenie bakteriálného a vírusového zápalu odobratím kvapky krvi z bruška prsta)
- vyšetrenie moču močovým analyzátorom
- vyšetrenie cukru z kvapky krvi

Kde nás nájdete:
v medicínskom centre Slnečnica, kde sa nachádzaja aj ORL ambulancia a lekáreň Slnečnica s kompletným detským sortimentom

Adresa

MEDICAL BB s.r.o.

Dolná 72

974 01 Banská Bystrica

Phone: +421 48 412 63 05

Kontaktný formulár